top of page

VÅRA TJÄNSTER

Kaspo Consulting hjälper er verksamhet med allt från litet till stort. Vi har erfarenhet av flera branscher och är även utbildade inom våra tjänsteområden. Nedan finner du några av tjänsterna vi tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder idag.

Management

 • Kostnadsreducering

 • Försäljningsoptimering

 • Analyser och rapporter

 • SCM

 • Effektivisering

 • Verksamhetsförändringar

 • Projektledning

 • Marknadsföringsstrategi

 • CRM

Ekonomi & Finans

 • Redovisning

 • Budgetering

 • Inköp

 • Skatter

 • Rapporter

 • Digitalisering

IT & System

 • System

 • Hemsidor

 • Digitalisering

 • Grafisk design

 • Teknik

 • Upphandlingar

 • Sociala medier

 • Digital advertising

Hållbarhet.

Vad är hållbart företagande? Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand i dagens samhälle. Att arbeta hållbart är inget man gör på en dag. Det är en lång och viktig process som alla företag förväntas arbeta med.

 • Upphandlingar

 • Leverantörskedja

 • Inköp

 • Rapportering

 • KPI:er

 • HR och personalfrågor

bottom of page