top of page

Integritetspolicy

Dataskyddspolicy

Vi på Kaspo Consulting vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi arbetar med gällande lagstiftning för att behandla dina personuppgifter. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och värnar om Er personliga integritet.

 

Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Kaspo Consulting, organisationsnummer 559236-9614, (”Kaspo Consulting”, ”Vi” eller ”Oss”) behandlar personuppgifter.

 

Kaspo Consulting tillhandahåller konsultering inom olika områden för företag (”Tjänsten”). Vid tillhandahållande av Tjänsten kommer Vi att behandla era personuppgifter och är därmed personuppgiftsansvariga för den behandling Vi utför. Syftet och ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att uppfylla våra åtaganden gentemot dig samt tillhandahålla och förbättra Tjänsten och dess relevans och kvalitet.

 

Kaspo Consulting kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Denna dataskyddspolicy beskriver även en registrerads rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag. För oss är säkerhet en hög prioritet. Vi vidtar flera säkerhetsåtgärder för att säkerställa sekretess och att personuppgifter inte förfogas över av obehöriga.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Kaspo Consulting behandlar personuppgifterna namn, efternamn, telefonnummer, e-post och företagsnamn. Om en person kontaktar Oss via e-post, telefon, eller webbsidan, samlar Vi, beroende på kontaktsätt, in namn, telefonnummer och e-postadress samt övriga personuppgifter som krävs för att kunna assistera personen som kontaktat Oss.

Vi kan även vid godkännande från kunds sida använda namn och e-post för att hantera nyhetsbrev och informera och marknadsföra nya tjänster och nyheter. Ni har rätt att när som helst avregistrera Er från dessa utskick.

 

Rättigheter

Ni har rätt att ta del av registerutdrag över Era personuppgifter som vi behandlar och lagrar. Ni har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om Er själva. Kontakta Oss för korrigering.

Kaspo Consulting förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy. Eventuella ändringar offentliggörs på webbplatsen.

Vid begäran från myndigheter är Vi enligt lag skyldiga att lämna nödvändiga personuppgifter. Är Ni missnöjda med hur Vi behandlar Era personuppgifter kan Ni vända Er till

 

Datainspektionen,

Box 8114,

104 20 Stockholm.

 

+46 8 657 61 00,

datainspektionen@datainspektion.se,

 

Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2020-01-16 tills den ersätts av en uppdaterad version.

 

För ytterligare information om Vår personuppgiftshantering eller om Ni har frågor, är Ni välkomna att kontakta:

 

Personuppgiftsansvarig

Kaspo Consulting AB

info@kaspoconsulting.se

Org.nr: 559236-9614

bottom of page